วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กระแส ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488006284-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กระแส ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword