วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แสงเดือน คงนาวัง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488008271-8-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แสงเดือน คงนาวัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการนิเสศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ ของสถานศึกษาโดยใช้บันไดการพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword