วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เบญจรงค์ ศรีสุระ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488008501-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เบญจรงค์ ศรีสุระ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการดูแลสุขภาพตนเองใน ผู้สูงอายุ โรคข้อเข่าเสื่อม บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword