วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488008841-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) หลักการบริหารตนให้มีความสุขในยุค AEC
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword