วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ศศิรดา แพงไทย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488009444-1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ศศิรดา แพงไทย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword