วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พรสุข พัฒเพ็ง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488010145-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พรสุข พัฒเพ็ง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword