วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จุติพร เวฬุวรรณ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488010314-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จุติพร เวฬุวรรณ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กำจร ใจบุญ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword