วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กาญจนา ศรีผักหอม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488010626-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กาญจนา ศรีผักหอม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword