วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุพัฒน์ ศรีกงพาน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488010742-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุพัฒน์ ศรีกงพาน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword