วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พรเพ็ญ สมบัติมาก

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488012685-1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พรเพ็ญ สมบัติมาก
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword