วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปราณปรียา ทรงศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488013011-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปราณปรียา ทรงศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword