วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ภมร สุรพงษ์รัตน์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488013275-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ภมร สุรพงษ์รัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ และคณะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนดรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword