วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กุหลาบ ปุริสาร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488188447-1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กุหลาบ ปุริสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword