วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด Suwit Laohasiriwong

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488335642-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

Suwit Laohasiriwong
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Public Participation in Biotechnology Decision Making
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword