วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ชัยณรงค์ ทรงสังข์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488335771-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ชัยณรงค์ ทรงสังข์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) โรคที่พบบ่อยของผู้ป่วยผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword