วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488338086-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความเครียดและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลเผชิญในการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword