วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทัศนีย์ จิตต์ทองกุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488338547-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทัศนีย์ จิตต์ทองกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กิ่งพร ทองใบ สุขุมาลย์ ชำนิจ

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สาเหตุและปัญหาของแรงงานไทยในการไปทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword