วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488339283-1.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword