วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488339422-2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword