วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด วัลลภ สุรทศ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488339608-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

วัลลภ สุรทศ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อติไทยานันท์ บุญธรรม ราชรักษ์ อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword