วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด คณิต เจตน์วิทยาชาญ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488339740-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

คณิต เจตน์วิทยาชาญ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ เอื้อมพร ทองกระจาย

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword