วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488339916-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword