วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อดิเรก นารถเหนือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488340099-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อดิเรก นารถเหนือ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ดาวรุวรรณ ถวิลการ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword