วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เล็ก พงษ์สมัครไทย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488340603-10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เล็ก พงษ์สมัครไทย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป พรกุล
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword