วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด คนิตลดา ณะศรี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488347720-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

คนิตลดา ณะศรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ฉัตรพงศ์ พีระวราสิทธิ์

สาขา

สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานีตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword