วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปาริชาต ต่ายเพ็ง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488347839-4.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปาริชาต ต่ายเพ็ง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วริศรา เหล่าบำรุง

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในนครสวรรค์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword