วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ประเวศ เหมะ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348014-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ประเวศ เหมะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วริศรา เหล่าบำรุง

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารงานบุคคลที่มีต่อกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานไปรษณีย์เขต 6
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword