วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทิพมาศ คุ้มตีทอง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348111-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทิพมาศ คุ้มตีทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ของรายงานทางการเงินที่มีต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword