วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ตวงพร อานันทศิริเกียรติ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348370-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ รวีวรรณ พินิจรัมย์ อัครเดช กิ่งหลักเมือง

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword