วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แสงโสม อมรรัตนพงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488348508-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แสงโสม อมรรัตนพงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword