วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สุธรรม ใหม่อ่อน

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488351119-3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สุธรรม ใหม่อ่อน
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุรเดช บุญลือ

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword