วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ณัฐพงศ์ หอวิจิตร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488351342-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ณัฐพงศ์ หอวิจิตร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายยาที่ศูนย์อาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword