วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด นิพนธ์ แจ่มจำรัส

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488351575-7.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

นิพนธ์ แจ่มจำรัส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ บุปผา ศิริรัศมี

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบการบริหารโรงเรียนองค์การวิชาชีพ ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกาาโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดชลบุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword