วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ทัศนา คุณวุฒิ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488351670-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ทัศนา คุณวุฒิ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword