วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สายทอง พละการ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488351766-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สายทอง พละการ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการบริหารงบประมาณทางด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword