วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เอกรักษ์ สารปรัง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488353205-5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เอกรักษ์ สารปรัง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword