วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488353595-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ไพศาล ตระกูลสุข

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการส่งซ่อมและเคลมสินค้า
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword