วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อรรถกร สุ่มแก้ว

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488354151-11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อรรถกร สุ่มแก้ว
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุรเดช บุญลือ

สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการผลิตวิทยานิพนธ์ผ่านเครอข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword