วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จิรัชยา ชัยลา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488355724-6.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จิรัชยา ชัยลา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อำนาจ ชนะวงศ์ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword