วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สายัณ แสนสุนนต์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488355954-8.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สายัณ แสนสุนนต์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรันต์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียน ในอำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword