วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด อภิชัย พลพิทักษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356091-9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

อภิชัย พลพิทักษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาเสริมสร้างวินัยต่อตนเองด้านการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword