วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด นลินี สำนักวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356205-10.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

นลินี สำนักวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรันต์ ดาวรุวรรณ ถวิลการ

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สภาพการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword