วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด แทนไท ไชยสาร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356677-14.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

แทนไท ไชยสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ บุญทรัพย์ ไวคำ

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแก่น)
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword