วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ณัฐพงษ์ สุขปัญญา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1488356854-15.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ณัฐพงษ์ สุขปัญญา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด นกแขกก่อสร้าง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword