วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รุจิรา พลแพงขวา

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530346113-8.1.2.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รุจิรา พลแพงขวา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สจี กุลธวัชวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -