วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530346410-8.1.3.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทเรียนจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -