วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด พระครูสุนทรวินัยรส

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530346807-8.1.5.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

พระครูสุนทรวินัยรส
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.ถวิล ลดาวัลย์

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 10
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -