วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530347716-8.1.9.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ที่ขัดต่อหลักการของกฎหมาย และอาจเกิดผลกระทบต่อผู้เรียน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -