วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด สิบตำรวจโทหญิง สุกัญญา สำราญพงษ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348019-8.1.11.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

สิบตำรวจโทหญิง สุกัญญา สำราญพงษ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ2

สาขา

สาขาเศรษฐศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) รูปแบบภาวะหนี้สินของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -