วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กุสุมา ดำรงชัย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1530348807-8.1.16.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กุสุมา ดำรงชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดร.กุหลาบ ปุริสาร2

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน ในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -